logo

29.07.2021r

Tydzień z warszawskim powietrzem

Stan jakości powietrza 12.07 – 26.07.2021 r.

Poniżej godzinowe stężenia PM10 z wykreślonymi średnimi w badanym okresie.

wykresy stężeń PM10 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Najwyższe stężenia PM 10 zarejestrowano jak zwykle na stacji komunikacyjnej przy Al. Niepodległości. Średnia dla 14 dniowego okresu badawczego wynosiła ok. 39 µg/m3.
Jak na okres wakacyjny to bardzo wysokie stężenie pyłów. Praktycznie od 6 tygodni utrzymuje się na poziomie 40 µg/m3, czyli na maksymalnie dopuszczalnej średniej rocznej. I co do tej pory było niespotykane, w tym badanym okresie były dwa dni z przekroczeniami dopuszczalnej normy dobowej: 14 i 23 lipca.

Na pozostałych stacjach średnie dla całego okresu stężenie PM 10 wynosiło pomiędzy 24 - 25 µg/m3.

W dalszym ciągu nie ma wyników ze stacji na Targówku (usytuowanej na terenie szpitala Bródnowskiego). Pomiary lub ujawnianie wyników zakończono 14.09.2020 r. o godzinie 13,00.

Poniżej godzinowe stężenia PM 2,5 z wykreślonymi średnimi w badanym okresie.

wykresy stężeń PM 2,5 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Najwyższe stężenie PM 2,5 zarejestrowano tym razem nie na stacji komunikacyjnej przy Al. Niepodległości ze średnią ok. 15 µg/m3, ale na stacji przy ul. Tołstoja ok. 16 µg/m3.

Zawartość PM 2,5 w PM 10

Poniższe dwa wykresy pokazują wykreślone czerwonym kolorem stężenia PM 10, granatowym PM 2,5 na tych dwóch stacjach

wykresy stężeń PM 2,5 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Widzimy, że na stacji komunikacyjnej stężenia PM 2.5 są jakby zduszone. Absolutnie nie korelują ze stężeniami PM 10.

wykresy stężeń PM 2,5 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Trochę sensowniej ta układanka wygląda na stacji przy ul. Tołstoja.

Na pozostałych stacjach średnie stężenie PM 2,5 wynosiło ok. 10 – 10,5 µg/m3.

Krystyna Kowalska

Tagi: monitoring, powietrze, stacja pomiarowa, WIOŚ, GIOŚ, PM10, PM2,5, indeks jakości powietrza, WHO, stężenia zanieczyszczeń, EEA, Europejska Agencja Środowiska


www.ekoswiatowid.pl


wszelkie prawa zastrzeżone