logo

19.10.2020r

Tydzień z warszawskim powietrzem

Stan jakości powietrza 28.09. - 13.10.2020r

Pierwszy wykres pokazuje godzinowe stężenia PM10 zarejestrowane na 6 stacjach w Warszawie z wykreślonymi średnimi za badany okres.

wykresy stężeń PM10 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Nic się nie zmieniło od początku roku, nadal najwyższe stężenia zarejestrowano na stacji komunikacyjnej – średnio ok. 32,5 µg/m3 i to mimo skróconego okresu pomiarowego.

Bo pomiarów PM10 i PM2,5 w okresie 2.10.2020 r. od godziny 13,00 do 9.10.2020 r. do godz. 12,00 nie dokonywano lub odpowiedzialny za monitoring powietrza, Generalny Inspektor Ochrony Środowiska, za ten okres ich nie ujawnił.

Podobnie na stacji przy ul. Bajkowej przez 11 dni od 2.10.2020 r. od godziny 11,00 do 13.10.2020 r. do godz. 10,00 nie dokonywano pomiarów pyłów zawieszonych lub do chwili obecnej nie ujawniono ich.

W dalszym ciągu nie ma wyników ze stacji na Targówku (usytuowanej na terenie szpitala Bródnowskiego). Pomiary lub ujawnianie wyników zakończono 14.09.2020 r. o godzinie 13,00.

Drugi wykres pokazuje godzinowe stężenia PM2,5 zarejestrowane na 6 stacjach w Warszawie z wykreślonymi średnimi za badany okres

wykresy stężeń PM2,5 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Najwyższe stężenia drobnych pyłów rejestrowane były na stacji komunikacyjnej – średnio ok. 23 µg/m3.

Na pozostałych stacjach stężenia PM2,5 były niższe niż 20 µg/m3.

A brak wyników stężeń PM2,5 dotyczy tych samych okresów i tych samych stacji jak w przypadku PM10.

Krystyna Kowalska

Tagi: monitoring, powietrze, stacja pomiarowa, WIOŚ, GIOŚ, PM10, PM2,5, indeks jakości powietrza, WHO, stężenia zanieczyszczeń, EEA, Europejska Agencja Środowiska

- -

wszelkie prawa zastrzeżone