logo
awaryjny zrzut ścieków
`

Warszawskie powietrze

28.09 - 13.10.2020
Podsumowanie jakości powietrza w strefie warszawskiej

czytaj więcej...

EEA fałszuje...

Europejska Agencja Środowiska fałszuje index jakości powietrza. Wyłączamy ich informacje o zależności pomiędzy stężeniami zanieczyszczeń a zagrożeniem zdrowia

czytaj więcej...
mały samolot

Nie jesteśmy odporni na hałas

Czy choroba wibroakustyczna istnieje realnie? Czy dźwięki o niskiej częstotliwości sieją spustoszenie w naszych organizmach? Czy w tej sprawie istnieje zmowa milczenia?

czytaj więcej...
Blog prezesa
mieszkania